Historie

Hoe het begon

In augustus 1982 start een Werkgroep Public Relations bij de stichting Productschap Tuinbouw. Tijdens scholingsochtenden voor agrarische vrouwen (EVAV = Economische Vorming Agrarische Vrouwen) bleek dat er behoefte aan was. Een van de eerste activiteiten was het samenstellen van een knipselkrant.

In 1988 werd aan enkele dames van de werkgroep een snelcursus onderwijs gegeven door een docent van de PABO. Daarna kreeg de werkgroep de naam  ‘Infogroep Glastuinbouw Westland’ en werd begonnen met gastlessen. Het doel was en is om kinderen enthousiast te maken voor de tuinbouwsector.

In januari 2008 is Infogroep Glastuinbouw Westland ingeschreven in de Kamer van Koophandel als
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

In 2020 is de naam officieel veranderd in Klas in de Kas (KidK) bij Kamer van Koophandel en Rabobank. Sinds 2020 wordt de naam Klas in de Kas ook gebruikt als naam van de organisatie.

In 2022 zijn statuten gemaakt en is Klas in de Kas geregistreerd als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

 

De activiteiten, die in 1982 met liefde voor de tuinbouw zijn begonnen, worden na al die jaren nog steeds met veel enthousiasme voortgezet door bestuur en  vrijwilligers

Als je op de hoogte wilt blijven van al ons laatste nieuws en onze aanstaande activiteiten is de nieuwsbrief ideaal voor jou.