Ook in 2023 hebben we als vereniging niet stilgezeten.

*Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat de Vereniging statuten heeft gekregen.

*Rond de kerst heeft elke klas die deelneemt een Amaryllisbol in een mooie pot met een steker van Klas in de Kas ontvangen.  Er is een fotowedstrijd aan verbonden die in 2023 is gewonnen door Het Kompas in Maasland.

*Een werkgroep is druk bezig om de gastlessen interactiever te maken. WNTweb, Kom in de Kas en Glastuinbouw Nederland volgen de ontwikkeling met belangstelling. Begin volgend jaar starten we met pilots.

*Om de relatie met sponsors te versterken zijn we naar de Tuinbouwbeurs geweest. Niet alle sponsors verlengen de bijdrage.

*De RABO grote clubactie leverde ons een mooi bedrag op van maar liefst €828,00.

*Alle vrijwilligers hebben nu toegang tot Dropbox.

*We komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.

*We hebben deelgenomen met een stand aan Kom in de Kas op 1 en 2 april op de Harteveldlaan. De opkomst was goed en de mensen hebben weer  enthousiast meegedaan aan de Bloemenquiz.

*Voor de vrijwilligers is een uitje georganiseerd naar het Westlands Museum, voorafgegaan door een heerlijke lunch.  Het was lekker, gezellig en leerzaam.

*Driemaal per jaar maken we een nieuwsbrief voor de scholen, onze sponsors en andere relaties en door het jaar heen plaatsen we actuele berichten op de website. Ook is Klas in de Kas te vinden op Facebook en X (Twitter). 

Het aantal gastlessen en scholen die we bedienen zit ook in 2023 helaas nog niet op het niveau van voor Corona. We hebben 33 gastlessen gegeven op 22 scholen, plus een paar rondleidingen op de veiling en bedrijfsbezoeken. Verzoeken voor bedrijfsbezoeken worden in principe door Kom in de Kas georganiseerd.

*Door Corona is minder geld uitgegeven. De financiële positie is gezond.

De vereniging Klas in de Kas telde eind 2023 12 leden: Carel, Marja, Annemiek, Els, Wilma, Vincent, Helma, Marleen, Irmgard, William, Cees en Mariska. Helaas heeft Gerard besloten om te stoppen.