Eind december 2021 ging Nederland opnieuw in een lockdown, maar vanaf eind januari konden er gelukkig weer een aantal
gastlessen worden gegeven, alles bij elkaar zo’n 44.
Kom in de kas ging door op 11 en 12 juni en natuurlijk waren we weer met een stand present.


Maar ook op de achtergrond hebben we niet stil gezeten:
 Irmgard en Helma zijn druk bezig geweest met het maken van een nieuwe website.
 Er komt nu 3x per jaar een nieuwsbrief uit via de mail.
 De grote clubactie van de RABO leverde ons een mooi bedrag op van maar liefs € 965,51 euro
 Een aantal vrijwilligers is met Mariska Zwinkels (oud leerkracht lagere school) bezig om de gastlessen interactiever te maken, zodat het qua inhoud en vorm beter aansluit bij de huidige manier van lesgeven
 Carel en Marja hebben er voor gezorgd dat de statuten officieel geregeld zijn.
 Scholen namen deel aan onze fotowedstrijd: maak een mooie foto met onze Amaryllis.
Carel is op bezoek geweest bij de winnaar: de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster.

Een Amaryllisbol voor alle klassen:
Elke groep waarvoor we een gastles verzorgen, heeft een Amaryllis-bol ontvangen. In november 2022 zijn
ze uitgedeeld. Carel heeft ze in een pot gepoot die weer in de houten overpot past, waar Marleen
voor heeft gezorgd. Er is een mooie steker met ons logo bij gezet.
We hebben hieraan een fotowedstrijd verbonden: maak een leuke (klasse)foto en win een leuke prijs!
We zijn ook actief op social-media. Regelmatig wordt onze website geüpdatet (www.klasindekas.nl) en
u kunt u ons ook vinden op Facebook en Twitter met actueel nieuws.

De vereniging Klas in de Kas telde eind 2022 12 leden: Carel, Marja, Annemiek, Els, Wilma, Vincent,
Helma, Marleen, Irmgard, William, Cees en Gerard.