Zo werken wij ...
De gastlessen

De gastdocent geeft eerst algemene informatie over het Westland. Vervolgens vertelt hij of zij iets over de geschiedenis en de ontwikkeling van de glastuinbouw en daarna wat er tegenwoordig allemaal gebeurt in de kas.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van PowerPoint, dia's, posters, biologische gewasbescherming, plantmateriaal, enz.
Welke werkzaamheden moet een tuinder verrichten om een goed product naar de veiling te kunnen brengen? Welke machines en materialen worden gebruikt? Welke nuttige insecten worden in de kas uitgezet om schadelijke insecten uit te schakelen. Waarom heet dit biologische gewasbescherming? En nog veel meer!

De gastles kan besloten worden met de uitleg van het veilsysteem. Met een digitale mini-veilingklok kan er
o
ok echt geveild worden en voor de beste inkopers is er natuurlijk een verrassing.

Het gastbedrijf
Wanneer een school een tuinbouwbedrijf wil bezoeken, dan kan dit door Klas in de Kas worden verzorgd.


Neem hiervoor contact op met één van onze teamleden of stuur een mailtje naar:
info@klasindekas.nl

Rondleiding op bloemenveiling
Royal FloraHolland in Naaldwijk


De gastdocent kan een rondleiding bij Royal FloraHolland verzorgen. Deze begint meestal rond 8.30 uur zodat de leerlingen de veilingklok nog in werking kunnen zien.
Voordat een klas een bezoek brengt aan de bloemenveiling is het prettig als de leerlingen al weten hoe de veilingklok werkt. Veilen met opbod kent iedereen, maar veilen met afslag is nieuw en behoeft enige toelichting. Tijdens een gastles kan dit systeem langzaam en met diverse voorbeelden uitgelegd worden.

Ons 'oude' youtube-filmpje met toelichting op onze activiteiten