Hoe het begon ...
In februari 1982 is onze groep opgericht. Tijdens scholingsochtenden voor agrarische vrouwen (EVAV = Economische Vorming Agrarische Vrouwen) bleek er behoefte te bestaan aan een werkgroep Public Relations.

In 1988 werd aan enkele dames van onze werkgroep een snelcursus onderwijs gegeven door een docent van de PABO.

Daarna kreeg de werkgroep de huidige naam: 'Infogroep Glastuinbouw Westland'


druivenkas uit begin vorige eeuw

vervoer naar de veiling in vroegere tijden

Knipselkrant
Eén van de allereerste activiteiten was de knipselkrant, samengesteld met artikelen over de nieuwste tuinbouwontwikkelingen en de historie. Deze werd elke 6 weken door de leden rondgebracht bij de basisscholen en de Westlandse bibliotheken.

Heel veel activiteiten die in 1982 gestart zijn, bestaan nog steeds, zoals het samenstellen van infomappen, gastlessen, bezoek van basisscholen aan tuinbouwbedrijven en FloraHolland en de activiteiten samen met de basisscholen tijdens Kom in de Kas.

Wat in 1982 met liefde voor de tuinbouw is begonnen, leeft nu nog steeds (behalve de knipselkrant). Het iniatief wordt vol enthousiasme voortgezet door een aantal dames en heren.